НЭГ НомТөслийн ерөнхий зорилго

Хүүхэд залуус, олон нийтэд зориулсан, нээлттэй, үнэ төлбөргүй, онлайн номын сан байгуулна. Бүх ном монгол хэл дээр байна.


Төслийн үр дүн (2013 он)

Эхний 500 ном бүхий онлайн номын сангийн сайтыг ашиглалтад оруулна.


Төслийн товч танилцуулга


Дэлхийн олон оронд номыг нээлттэй, үнэ төлбөргүй хэлбэрээр нийтэд хүргэх олон арван төсөл хэрэгжиж байна. Жишээ нь:

НЭГ номын санд дэлхийн сонгодог бүтээлүүд, мөн Монголын утга зохиол, түүх, соёл, шинжлэх ухааны олон зуун ном зохиолыг бүрэн эхээр нь тавина.


Бүх номыг Amazon Kindle, eBook зэрэг форматаар үнэгүй татан авч унших боломжийг бүрдүүлнэ.

Comments