Төслийн баг

НЭГ Монгол төсөл нь үндсэн болон дэд төслүүдээс бүрдэнэ. Үндсэн төслийг 9 гишүүдийн бүрэлдэхүүнтэй Удирдах Зөвлөл удирдана. Удирдах зөвлөл нь НЭГ Монгол төслийн Удирдагчид тайлагнана.
НЭГ Монгол төсөл нь дараахь дэд төслүүдээс бүрдэнэ. Үүнд:
1. Монголпедиа
2. НЭГ Академи
3. НЭГ Хэл
4. НЭГ Эх сурвалж
5. НЭГ Оюутан
6. НЭГ Эрдмийн бүтээл
7. НЭГ Ном


Манай хаяг:

НЭГ Монгол Төсөл
Интер оффисын байр,
200 тоот
Амарын гудамж 29
Улаанбаатар 14201
, Монгол Улс
Утас: 976 11 329688
Имэйл:
info@one.mn
http://www.one.mn
Twitter: ONEMongolia                         Google+: ONEMongolia                 Fb:ONEMongolia

Comments